ویولن نوازی خالق «امشب در سر شوری دارم»

پندار - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

نهم تیرماه، زادروز موسیقی دان، نویسنده، پژوهش گر، آهنگساز و نوازنده چیره دست ویولن استاد امیر همایون خرم است که به اعتقاد صاحب نظران نقش قابل ستایشی در طراوت و خرمی موسیقی ایرانی داشته است.

The post ویولن نوازی خالق «امشب در سر شوری دارم» appeared first on پندار.

منابع خبر