علی اکبر جوانفکر هنوز بازداشت نشده ‌است

علی اکبر جوانفکر بازداشت شد
آفتاب
ایلنا -

ظهر امروز با پایان نشست خبری علی اکبر جوانفکر ماموران برای بازداشت وی به موسسه ایران مراجعه کردند، اما با مقاومت جوانفکر و برخی پرسنل روزنامه ایران مواجه شدند.
ایلنا: علی‌اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس‌جمهور و سرپرست موسسه ایران هنوز بازداشت نشده‌است. به گزارش خبرنگار ایلنا، ظهر امروز با پایان نشست خبری علی اکبر جوانفکر که به یک سال حبس و سه سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شده‌است، ماموران برای بازداشت وی به موسسه ایران مراجعه کردند، اما با مقاومت جوانفکر و برخی پرسنل روزنامه ایران مواجه شدند. به دنبال این درگیری برخی پرسنل موسسه ایران بازداشت شدند، برخی از طبقات روزنامه ایران نیز هم اکنون پلمپ شده است و جوانفکر همچنان در اتاق خود در این موسسه حضور دارد. پایان پیام
.

منابع خبر
جوانفکر بازداشت شد فرهیختگان -
جوانفکر بازداشت شد جهان نیوز -
علی اکبر جوانفکر هنوز بازداشت نشده ‌است ایلنا -
علی اکبر جوانفکر بازداشت شد آفتاب -
جوانفکر بازداشت شد خبرگزاری مهر -