برنامه سفر یک روزه اردوغان به ایران

جهان نیوز -

رئیس جمهور ترکیه به دعوت رئیس جمهور کشورمان در راس هیأتی مرکب از تعدادی از وزرای آن کشور در تاریخ ۱۸ فروردین دیداری رسمی از جمهوری اسلامی ایران به عمل خواهد آورد.

منابع خبر
برنامه سفر یک روزه اردوغان به ایران تابناک -
برنامه سفر یک روزه اردوغان به ایران جهان نیوز -
برنامه سفر یک روزه اردوغان به ایران عصر ایران -