فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر باید در جامعه نهادینه شود

حمایت خود از سخنان سردار نقدی درباره امر به معروف و نهی از منکر اعلام می‌کنیم

خبرگزاری دانشگاه آزاد
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۹ آبان ۱۳۹۱

پلدختر-امام جمعه پلدختر گفت:فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ضروری است و باید این فرهنگ نهادینه شود.

منابع خبر
امر به معروف و نهی از منکر باید در بین مردم نهادینه شود خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۹ آبان ۱۳۹۱