آلفونسو کوارون و "کتاب سبز" برندگان بزرگ اسکار ۲۰۱۹

صدای آلمان - ۲۲ اسفند ۱۳۹۷

۹۱مین دوره از مراسم اسکار برگزار شد. فیلم "کتاب سبز" با کسب سه جایزه، از جمله بهترین فیلم موفقیتی بزرگ را جشن گرفت. دیگر برنده‌ بزرگ این مراسم آلفونسو کوارون بود که به تنهایی سه جایزه برای فیلم "رُما" دریافت کرد

منابع خبر