چین واردات نفت خام از ایران را متوقف کرد

صدای آلمان -

در سایه تحریم‌های پیش‌بینی شده از سوی دولت آمریکا در رابطه با معاملامت نفتی با ایران، شرکت ملی نفت چین و همچنین شرکت پتروشیمی چین به واردات نفت خود از ایران پایان دادند. چین بزرگترین مشتری نفت ایران به‌شمار می‌آید

منابع خبر
چین واردات نفت خام از ایران را متوقف کرد صدای آلمان -