فزایش قیمت ارز به کاهش قاچاق کمک کرده است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تولید پوشاک از اولویت‌های ما در سال جاری است، گفت: افزایش قیمت ارز به کاهش قاچاق کمک کرده است

منابع خبر
فزایش قیمت ارز به کاهش قاچاق کمک کرده است خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸