حال دریاچه ارومیه بهتر شد

حال دریاچه ارومیه بهتر شد
خدمت
تابناک -

یک مقام مسئول در وزارت نیرو با اعلام برنامه رهاسازی آب سدها در بهمن و اسفند امسال گفت: اتصال زرینه‌رود و سیمینه‌رود باعث بهبود اوضاع دریاچه ارومیه شد

منابع خبر
حال دریاچه ارومیه بهتر شد خدمت -
حال دریاچه ارومیه بهتر شد تابناک -
حال دریاچه ارومیه بهتر شد آفتاب -