احمدزاده: حرف زدن من چه مشکلی از ملوان را حل می کند؟ / هواداران دیگر مثل گذشته ظرفیت اشتباه بازیکنان جوان را ندارند / می رفتم امید تیم پگاه مربیگری کنم ؟

اینیستا: به من چه که مورینیو کجا می رود!

زندگی فوتبال
گل دات کام - ۳۱ فروردین ۱۳۹۲

محمد احمدزاده

این همه حرف زدم چه شد؟ آیا مشکلی حل شد؟ امیدواریم آقای هدایتی قبل از بازی با پرسپولیس به مشکلات رسیدگی کند

منابع خبر
اینیستا: به من چه که مورینیو کجا می رود!... زندگی فوتبال - ۳۱ فروردین ۱۳۹۲