حمایت شورای پول و اعتبار از سیاست واردات از محل ارز صادراتی

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

تهران- ایرنا- شورای پول و اعتبار با بررسی عملکرد بانک مرکزی در حوزه ارزی بر تسهیل گری در ورود ارز حاصل از صادرات با اعمال سیاست واردات از محل ارز صادراتی به عنوان یک راهکار موفق تاکید کرد

منابع خبر