ماده ۳۱برنامه ششم توسعه با اضافه شدن قید «بر اساس موازین اسلامی» در ادامه «عدالت جنسیتی» تصویب شد

خبرگزاری میزان -

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس خبر از تصویب ماده ۳۱ برنامه ششم توسعه داد و گفت: نمایندگان عبارت «بر اساس موازین اسلامی» در ادامه عبارت «عدالت جنسیتی» اضافه کردند و در نهایت این ماده بدون هیچ تغییر دیگری به تصویب رسید

منابع خبر
اشک انسان زیر میکروسکوپ/پل خواجو‌ در گذشته/تصویر میتی کومان واقعی باشگاه خبرنگاران -