صعود چهار تیم به نیمه نهایی مسابقه های والیبال ساحلی قهرمانی کشور

پیروزی تیم ملی ایران برابر ازبکستان/ شاگردان بچیروویچ در نیمه نهایی
خبرگزاری مهر
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳۰ شهریور ۱۳۹۱

ارومیه - تیم های ایمن پارک، صدف بندرکوهستک، چای رحمت و گسترش فناوری های نوین کشاورز به مرحله نیمه نهایی دومین دوره مسابقه های والیبال ساحلی قهرمانی کشور در سال ۱۳۹۱ راه یافتند.

منابع خبر
تیم ملی بسکتبال به نیمه نهایی صعود کرد جهان نیوز - ۳۰ شهریور ۱۳۹۱