پاکستان برای خروج از فهرست خاکستری اف ای تی اف تلاش می کند

خبرگزاری میزان -

دولت پاکستان در ادامه رفع موانع خروج از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF )، تلاش برای جلوگیری از فعالیت گروه های افراطی و ممنوعه را تشدید و در همین راستا ۱۲ نفر از جمله هشت نفر از اعضای گروه جیش محمد را به جرم تامین مالی تروریسم محکوم به مجازات کرد

منابع خبر
پاکستان برای خروج از فهرست خاکستری اف ای تی اف تلاش می کند خبرگزاری میزان -