۲۹۱ پرونده تخلف صنفی در فردیس به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع شد

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

کرج - ایرنا - رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان فردیس گفت: امسال ۲ هزار و ۳۶۶ بازرسی از واحدهای صنفی در این شهرستان انجام شده که ۲۹۱ پرونده تخلف به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع شد

منابع خبر
۲۹۱ پرونده تخلف صنفی در فردیس به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع شد خبرگزاری جمهوری اسلامی -