چپ و راست در مجلس خبرگان جایی ندارد/ اعتماد خبرگان به آیت‌الله یزدی مصداق دوری از جناح‌بندی‌ها بود

خامنه‌ای: انتخاب آیت‌الله یزدی به ریاست خبرگان مناسب و به‌جا بود
گویا
خبرگزاری فارس - ۲۲ اسفند ۱۳۹۳

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان گفت: بدون شک اعضای مجلس خبرگان رهبری شاید نسبت به جناح خاصی تعلق خاطر داشته باشند اما این تعلقات را در انتخاب خود اعمال نخواهند کرد

منابع خبر