بیرون آوردن اجساد قربانیان طوفان درویان از زیر گل و لای و آوار +فیلم

فردا - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

چند روز پس از گذر طوفان دوریان از باهاما، امدادگران همچنان مشغول پیدا کردن اجساد قربانیان از زیر گل و لای و آوار هستند

منابع خبر