پرونده «دنیا ویسی» در اختیار قوه قضاییه قرار گرفت

پرونده «دنیا ویسی» در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است
عصر ایران
تابناک -

مؤسس انجمن حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با بیان اینکه بر اساس تحقیقات سال ۲۰۱۷ از هر ۱۰۰ کودک، چهار پسر و شش دختر در طول زندگی به شکل‌های مختلف مورد آزار قرار گرفته‌اند، گفت: بازتولید چرخه خشونت و انواع خودآزاری پیامد تحمل خشونت در کودکی است

منابع خبر
پرونده «دنیا ویسی» در اختیار قوه قضاییه قرار گرفت تابناک -
پرونده «دنیا ویسی» در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است عصر ایران -