تحلیل شیرین هانتر از اخراج بولتون: پمپئو می‌خواهد رئیس‌جمهور شود