"دستگاه‌های دولتی از دی ماه موظف به برگزاری کلاس‌های آموزشی ازدواج هستند"

"دستگاه‌های دولتی از دی ماه موظف به برگزاری کلاس‌های آموزشی ازدواج هستند"
سی میل
سی میل - ۲۶ مهر ۱۳۹۱

۱۳۹۱/۷/۲۶ معاون امور خانواده مرکز زنان ریاست جمهوری از برگزاری کلاس‌های آموزشی ازدواج در دستگاه‌های دولتی از اول دی ماه خبر داد.

معاون امور خانواده مرکز زنان ریاست جمهوری از برگزاری کلاس‌های آموزشی ازدواج در دستگاه‌های دولتی از اول دی ماه خبر داد.

زهرا سجادی به خبرگزاری فارس گفت که این طرح با نام مطلع مهر برای ۱۲۴ هزار شاغل ادارات دولتی اجرا خواهد شد.

به گفته خانم سجادی، طرح مطلع مهر ۲۴ ساعت آموزش را در بر می‌گیرد که جزو آموزش‌های ضمن خدمت محسوب می‌شود.

خانم سجادی افزوده است که با توجه به شاغل بودن تنها یکی از افراد خانواده، انتظار می‌رود که با اجرای این طرح حدود ۲۰۰ هزار نفر از افراد جامعه تحت پوشش این طرح قرار بگیرند.

خانم سجادی روز سه شنبه (۲۵ مهرماه) در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری ایسنا گفته بود که کتاب "مطلع مهر ۱ " نیز در زمینه آموزش‌های پیش از ازدواج چاپ شده است.

وی همچنین مطالعه کتاب مطلع عشق که شامل مجموعه پند‌ها و نصایح رهبر ایران است را نیز در زمینه آموزش‌های پیش از ازدواج «مفید» توصیف کرده بود.

منبع: فارس و ایسنا

منابع خبر