خبر منتشر شده مبنی بر کشت خشخاش در جنگل‌های فارس مصداق نشر اکاذیب است

خبرگزاری میزان -

درپی اظهارات کارشناس محیط زیست کشور مبنی بر کشت خشخاش در جنگل‌های فارس دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس این اظهارات را نشر اکاذیب خواند

منابع خبر
خبر منتشر شده مبنی بر کشت خشخاش در جنگل‌های فارس مصداق نشر اکاذیب است خبرگزاری میزان -