درخت چنار ۱۵۰۰ ساله در قم + عکس

درخت چنار 1500 ساله در قم + عكس

خدمت
خدمت - ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶منبع: مشرق

منابع خبر
درخت چنار ۱۵۰۰ ساله در قم + عکس خدمت - ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶