پرستار ایتالیایی به اتهام کشتن بیماران خود دستگیر شد

یورو نیوز - ۲۲ مهر ۱۳۹۳

*خبر کوتاه* یک پرستار ایتالیایی که توسط مقامات قضایی به کشتن ۳۸ بیمار خود متهم شده روز سه شنبه دستگیر شد. قضات تحقیق پرونده بر این باورند که دانیلا…

منابع خبر