صلیب سرخ: میلیون ها کودک سوری نیازمند کمک های فوری هستند

 صلیب سرخ: پنج و نیم میلیون کودک سوری نیازمند کمک های فوری هستند
پیک ایران
خبرگزاری جمهوری اسلامی -

تهران- ایرنا- سازمان بین المللی صلیب سرخ با توجه به فرا رسیدن فصل زمستان، ضمن هشدار درخصوص وقوع یک فاجعه انسانی درسوریه گفته است که دوازده میلیون سوری از جمله پنج ونیم میلیون کودک نیازمند کمک های فوری هستند.

منابع خبر
صلیب سرخ: میلیون ها کودک سوری نیازمند کمک های فوری هستند خبرگزاری جمهوری اسلامی -
صلیب سرخ: پنج و نیم میلیون کودک سوری نیازمند کمک‌های فوری هستند بی بی سی فارسی -