پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در دوره تحول برگزار می‌شود

خبرگزاری میزان -

پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در دوره تحول، روز سه شنبه ۱۱ تیرماه برگزار می‌شود

منابع خبر
پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در دوره تحول برگزار می‌شود خبرگزاری میزان -