شینزو آبه وارد تهران شد

خبرگزاری میزان -

نخست وزیر ژاپن دقایقی پیش وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد

منابع خبر
شینزو آبه وارد تهران شد خبرگزاری میزان -