بهار عربی و روابط ایران و حماس

پایان روابط نزدیک حماس با ایران و سوریه
انقلاب اسلامی
بی بی سی فارسی - ۲۱ بهمن ۱۳۹۰

اسماعیل هنیه، نخست وزیر دولت حماس در نوار غزه، راهی ایران است. این در حالی است که بسیاری معتقدند تحولات کشورهای عرب، این گروه اسلامگرای فلسطینی را وادار به بازنگری کرده است

منابع خبر
بهار عربی و روابط ایران و حماس بی بی سی فارسی - ۲۱ بهمن ۱۳۹۰
پایان روابط نزدیک حماس با ایران و سوریه انقلاب اسلامی - ۲۱ بهمن ۱۳۹۰