شورای نگهبان تایید کرد: ری از تهران جدا نمی شود

عصر ایران - ۲۸ فروردین ۱۳۹۲

شورای نگهبان اعلام کرد: طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

به گزارش روابط عمومی شورای نگهبان، طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۸ /۰۱ /۱۳۹۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بر اساس این گزارش نمایندگان مجلس در جلسه دیروز خود طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

بر اساس اصلاحیه مد نظر نمایندگان در محدوه شهری تهران، ری و تجریش یک شواری شهر تشکیل می‌شود.

منابع خبر
شورای شهر ری از تهران جدا نمی‌شود تابناک - ۲۸ فروردین ۱۳۹۲
شورای شهرری از تهران جدا نمی‌شود خبرگزاری فارس - ۲۸ فروردین ۱۳۹۲
شورای شهر ری از تهران جدا نمی‌شود آفتاب - ۲۸ فروردین ۱۳۹۲