عکس/میدان نقش جهان در دوره قاجار

عکس/میدان نقش جهان در دوره قاجار

فردا
فردا -

در تصویر زیر میدان نقش جهان را که در دوران قاجار عکاسی شده است را نشان می دهد.

منابع خبر
میدان نقش جهان در دوره قاجار جهان نیوز -
عکس/میدان نقش جهان در دوره قاجار فردا -