حقوق همه مدیران شرکت های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری منتشر خواهد شد

عصر اعتبار - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

عصر اعتبار- رئیس صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، گفت: ما در اجرای این قانون پیش قدم شدیم و حقوق مدیرانمان را منتشر کردیم. انشاالله حقوق همه مدیران شرکت های تابعه نیز منتشر خواهد شد

منابع خبر