"ماجد الماجد در بیمارستانی نظامی در بیروت درگذشت"

صدای آلمان - ۱۶ دی ۱۳۹۲

ماجد الماجد، رهبر گروه "عبدالله عزام" در پی وخامت حالش در بیمارستانی در لبنان "درگذشته است". این گروه مسئولیت حمله به سفارت ایران در بیروت را برعهده‌ گرفته بود. ایران خواستار مشارکت در بازجویی از الماجد بود

منابع خبر