یزدیها ۳۰میلیارد به شرکت گاز بدهکارند/ اجرای طرحها در گرو وصول مطالبات

خبرگزاری مهر -

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر ۱۲ شهر استان یزد گاز دارند و گازرسانی به هشت شهر دیگر آن در دست اجراست که در این میان شهرهای مهمی از جمله بافق که از شهرهای معدنی کشور به شمار می رود هنوز از نعمت گاز بی بهره اند. با وجود اینکه گازرسانی به شهرستان بافق و بسیاری از شهرستانهای دیگر استان یزد از مصوبات سفر اول هیئت دولت به استان یزد بوده است، این طرحها به دلیل کمبود اعتبارات تاکنون به مرحله اجرا درنیامده است. گرچه در سال ۹۰ نهضت گازرسانی در استان یزد به راه افتاده است اما برای اجرای این طرحها نیاز به اعتبارات کافی است و به نظر می رسد هر کجا اعتبارات دولتی مربوط به طرحها به پایان برسد، پروژه گازرسانی متوقف می ماند. آنچه می تواند شرکت گاز را در اجرای هرچه سریعتر مصوبات یاری دهد، پرداخت به موقع قبوض توسط مشترکان و به عبارتی وصول بدهی های شرکت گاز است. مردم یزد در بخشهای خانگی، صنعتی و ...

"آنچه می تواند شرکت گاز را در اجرای هرچه سریعتر مصوبات یاری دهد، پرداخت به موقع قبوض توسط مشترکان و به عبارتی وصول بدهی های شرکت گاز است"اکنون ۳۰ میلیارد تومان به شرکت گاز بدهکارند که این رقم می تواند در اجرای بسیاری از طرحهای گازرسانی به استان یزد کارگشا باشد. مردم یزد ۳۰ میلیارد تومان به شرکت گاز بدهکارند مدیرعامل شرکت گاز استان یزد در نشست خبری خود در این زمینه اظهار داشت: مشترکان گاز استان یزد ۳۰ میلیارد تومان به این شرکت بدهکارند. علیرضا پیله ‌ور اظهار داشت: ۱۶ میلیارد تومان از این میزان مربوط به مشترکان صنعتی، دو میلیارد تومان مربوط به جایگاه ‌های CNG و بین ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان از این مبلغ نیز مربوط به مشترکان خانگی است. وی افزود: تاکنون تنها ۴۲ درصد از رقم قبوض صادر شده از سوی شرکت گاز استان یزد وصول شده و حدود ۵۸ درصد از قبوض هنوز وصول نشده است. پیله ور با بیان اینکه شرکت گاز پروژه‌ های بسیاری برای سال جاری در دست اجرا دارد، عنوان کرد: اجرای این پروژه ها منوط به وصول مطالبات مشترکان است.

  قبض گاز ۵۸ درصد مردم یزد زیر ۲۰ هزار تومان و قبض ۸۲ درصد نیز زیر ۴۰ هزار تومان بوده است

منابع خبر