سوزاندن کاه و کلش در مزارع منع قانونی دارد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

اردبیل - ایرنا - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: ‏آتش زدن کاه و کلش مطابق قانون هوای پاک، جرم است و طبق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.‏

منابع خبر
سوزاندن کاه و کلش در مزارع منع قانونی دارد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸