برگزاری جلسه دادگاه تجدیدنظر ۱۸ فعال مدنی با عدم حضور اکثر متهمین

هرانا -

خبرگزاری هرانا – روز جاری، جلسه دادگاه تجدیدنظر ۱۸ نفر از شهروندان و فعالین مدنی، جهت رسیدگی به پرونده، در رابطه با شرکت آنها در تجمع سال ۹۴ . . .

نوشته برگزاری جلسه دادگاه تجدیدنظر ۱۸ فعال مدنی با عدم حضور اکثر متهمین اولین بار در خبرگزاری هرانا پدیدار شد.

منابع خبر