ظرفیت باری راه آهن تا پایان دولت تدبیر و امید به ۱۰۰ میلیون تن می رسد

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

تبریز - ایرنا - وزیر راه و شهرسازی گفت: کوشش می شود ظرفیت باری راه آهن کشور تا پایان کار دولت تدبیر و امید به ۱۰۰ میلیون تن افزایش یابد

منابع خبر
ظرفیت باری راه آهن تا پایان دولت تدبیر و امید به ۱۰۰ میلیون تن می رسد خبرگزاری جمهوری اسلامی -