شیرجه چینی به مدال طلا

فوتبالی‌ترین - ۲۶ مرداد ۱۳۹۵
منابع خبر
شیرجه چینی به مدال طلا خبرگزاری فارس - ۲۶ مرداد ۱۳۹۵
شیرجه چینی به مدال طلا ورزش ۳ - ۲۶ مرداد ۱۳۹۵
شیرجه چینی به مدال طلا عصر ایران - ۲۶ مرداد ۱۳۹۵
شیرجه چینی به مدال طلا فوتبالی‌ترین - ۲۶ مرداد ۱۳۹۵