می‌خواستند داور را کتک بزنند !

جهان نیوز -

با این حال شنیدم که قصد داشتند که در بیرون از ورزشگاه نیز رضا کرمانشاهی داور مسابقه را کتک بزنند.

منابع خبر
می‌خواستند داور را کتک بزنند ! جهان نیوز -
داور بازی گل صحیح تیم ما را مردود اعلام کرد نود -
 می‌خواستند داور را کتک بزنند پارس فوتبال -