انریکه قرارداد خود را با بارسلونا تمدید کرد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۹ خرداد ۱۳۹۴

تهران- ایرنا- لوئیس انریکه با تمدید قرارداد خود با بارسلونا به مدت یک سال دیگر، به تردیدها در مورد آینده خود در این باشگاه پایان داد.

منابع خبر
انریکه قرارداد خود را با بارسلونا تمدید کرد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۹ خرداد ۱۳۹۴
انریکه تا ۲۰۱۷ با بارسلونا تمدید کرد خبرگزاری فارس - ۱۹ خرداد ۱۳۹۴
انریکه قراردادش را با بارسلونا تمدید کرد فوتبالی‌ترین - ۱۹ خرداد ۱۳۹۴
انریکه تا ۲۰۱۷ با بارسلونا تمدید کرد فوتبالی‌ترین - ۱۹ خرداد ۱۳۹۴