خیابان‎های سودان صحنه خشونت نظامیان علیه معترضان

خبرگزاری میزان -

دور جدید خشونت‌های نظامیان سودانی علیه معترضان در این کشور به گفته یک مقام وزارت بهداشت سودان ۷ کشته و ۱۸۱ زخمی برجای گذاشته است

منابع خبر
خیابان‎های سودان صحنه خشونت نظامیان علیه معترضان خبرگزاری میزان -