ترابیان: / از جزییات اسپانسر پیراهن تیم ملی بی اطلاعم

ورزش ۳ -

دبیر کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال ادعا می کند از جزییات عقد قرارداد آدیداداس با فدراسیون برای تامین پیراهن تیم ملی بی اطلاع است

منابع خبر
ترابیان: / از جزییات اسپانسر پیراهن تیم ملی بی اطلاعم ورزش ۳ -