در کنفرانس ۲۰۱۵ هرتزلیا چه گذشت؟/ رژیم صهیونیستی بین چکش مقاومت و سندان امید به امنیت سازی داعش

در کنفرانس 2015 هرتزلیا چه گذشت؟
فردا
خبرگزاری فارس - ۳۰ خرداد ۱۳۹۴

پانزدهمین کنفرانس امنیتی «هرتزلیا» با هدف بررسی میزان مصونیت امنیت رژیم صهیونیستی هفته گذشته برگزار شد و طی آن دهها شخصیت سیاسی، امنیتی، اقتصادی و نظامی اسرائیلی و غربی به بررسی مهمترین چالش های درونی و بیرونی این رژیم پرداختند

منابع خبر