عراق هم در نشست بحرین شرکت نمی‌کند

باشگاه خبرنگاران - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
منابع خبر
عراق هم در نشست بحرین شرکت نمی‌کند باشگاه خبرنگاران - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸