پیروزی خارج از خانه پدیده مقابل صبا/ شاگردان مهاجری قد کشیدند

خبرگزاری میزان -

الشحانیه در حالی که مهرداد پولادی را ۹۰ دقیقه در ترکیب اصلی تیم خود داشت پیروزی ارزشمندی را در خانه السیلیه به دست آورد

منابع خبر
پیروزی الشحانیه با حضور پولادی فردا -
پیروزی الشحانیه در حضور ۹۰ دقیقه‌ای پولادی خبرگزاری فارس -
پیروزی الشحانیه با بازی ۹۰ دقیقه‌ای پولادی ورزش ۳ -
پیروزی خارج از خانه پدیده مقابل صبا/ شاگردان مهاجری قد کشیدند خبرگزاری میزان -
پیروزی الشحانیه با بازی ۹۰ دقیقه‌ای پولادی عصر ایران -