قاسم رضایی پرافتخارترین فرنگی کار ایران در المپیک

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۶ مرداد ۱۳۹۵

ریو - ایرنا-«قاسم رضایی»بایک مدال طلا و یک برنز، عنوان پرافتخارترین فرنگی کار ایران در تاریخ بازی های المپیک را به خود اختصاص داد.

منابع خبر
کسب مدال برنز المپیک توسط قاسم رضایی خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۶ مرداد ۱۳۹۵
قاسم رضایی پرافتخارترین فرنگی کار ایران در المپیک خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۶ مرداد ۱۳۹۵