اعتراف وزارت رفاه به افزایش فقر در کشور

اعتراف وزارت رفاه به افزایش فقر در کشور
خدمت
خدمت - ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

به گزارش خدمت؛ علیرضا عبدالله زاده گفت: هزینه‌های زیادی در حوزه رفاهی صرف می‌شود که حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان در سال جاری است؛ اما همچنان نابرابری‌های درآمدی وجود دارد و عده‌ای هستند که بیش از این از قطار جا می‌مانند که زنان، سالمندان، روستاییان و جوانان جزو آن‌ها هستند.

وی افزود: تلاش برای بازتوزیع صحیح منابع در شرایطی رخ داده که دهک اول درآمدی که ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار هستند، تا ۴۵ درصد وابستگی به درآمد یارانه دارند و دهک دهم کمتر از ۵ درصد وابسته به درآمد یارانه است که البته این ۵ درصد را حذف کردیم.

عبدالله زاده ادامه داد: اولین کاری که انجام شد این بود که توانستیم خانوار را حداقل از لحاظ شاخص‌های اجتماعی در پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان مرتب کنیم و به نتایجی رسیدیم؛ از جمله این‌که فقر به جز در یکی دو سال اول واریز یارانه، در حال افزایش است و گویی چرخه فقر به تنهایی با دادن یارانه شکسته نمی‌شود.

وی از بررسی شاخص‌های چندبعدی فقر خبر داد و گفت: هدف، توزیع بهتر منابع است؛ چون سیستم توزیع ثروت در کشور سال‌های سال است که با مشکل جدی مواجه است و در کنار آن افراد فقیر از فرصت‌های شغلی هم آنچنان بهره‌مند نبودند.

مشاور معاون رفاه گفت: ۵۰ درصد خانوارها از سال ۶۷ تا سال ۹۲، از تسهیلات وام نتوانسته‌اند استفاده کنند که حاکی از عدم دسترسی برابر است.

عبدالله زاده افزود: پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان، ابزار مکانیکی به‌دست ما داد تا وضعیت را بهتر تحلیل کنیم.

منبع: کارگر

منابع خبر