جوامع محلی به رونق طبیعت گردی کمک می‌کنند

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

تهران- ایرنا- معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست کشور در بازدید از مناطق حفاظت شده‌ی بهرام گور، گفت: استفاده از توان جوامع محلی به منظور رونق طبیعت‌گردی و گردشگری طبیعی در این منطقه، به عنوان راهکاری مناسب برای ایجاد معیشتی پایدار در مقیاس محلی است

منابع خبر
جوامع محلی به رونق طبیعت گردی کمک می‌کنند خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸