اشتون مشاور ویژه اتحادیه اروپا در مذاکرات هسته‌ای با ایران شد

رادیو فردا - ۱۴ آذر ۱۳۹۳

کاترین اشتون، با وجود آنکه مقام خود به عنوان نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی را واگذار کرده است، نقش کلیدی مشاور ویژه نماینده جدید اتحادیه و هماهنگ‌کننده گفت‌وگوهای اتمی با تهران را همچنان بر عهده خواهد داشت.کاترین اشتون، دیپلمات بریتانیایی، با وجود آنکه مقام خود به عنوان نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی را واگذار کرده است، نقش کلیدی مشاور ویژه نماینده جدید اتحادیه اروپا و هماهنگ‌کننده گفت‌وگوهای اتمی با تهران را همچنان بر عهده خواهد داشت. فدریکا موگرینی، نماینده ارشد تازه انتخاب شده اتحادیه اروپا در امور امنیتی و سیاست خارجی، خانم اشتون را روز ۱۴ آذر، به عنوان مشاور ویژه خود در این زمینه انتخاب کرد. ایران و شش کشور طرف گفت‌وگو در مذاکرات هسته‌ای؛ آمریکا، چین، فرانسه، بریتانیا، روسیه و آلمان، سوم آذر ماه گفت‌وگوها را برای بار دوم تمدید کرده و مهلت پایان آن را هفت ماه دیگر عقب انداختند. ریاست کاترین اشتون بر امور سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا در روز اول نوامبر به پایان رسیده و به دیپلمات ایتالیایی، فدریکا موگرینی، سپرده شد. طی مذاکرات سال‌های گذشته، خانم اشتون به طور مستقیم و به عنوان هماهنگ‌کننده کشورهای طرف گفت‌وگو عمل کرده و چه در زمانی که مذاکرات پیشرفتی نداشته و چه طی زمانی که طرف‌ها در ژنو به توافق موقت رسیدند و پس از آن با مقام‌ها در ارتباط بوده است.

"فدریکا موگرینی، نماینده ارشد تازه انتخاب شده اتحادیه اروپا در امور امنیتی و سیاست خارجی، خانم اشتون را روز ۱۴ آذر، به عنوان مشاور ویژه خود در این زمینه انتخاب کرد"خبرگزاری رویترز می‌گوید فدریکا موگرینی، نماینده ارشد جدید اتحادیه اروپا در سیاست خارجی در حالی‌که در آغاز کار با بحران کم‌سابقه اوکراین، تیرگی روابط اتحادیه و روسیه و نیز کشکمش‌های خاورمیانه روبه‌رو است، یا باید مذاکرات اتمی با تهران را نیز هماهنگ می‌کرد یا آن را به خانم اشتون می‌سپرد. در بیانیه اتحادیه اروپا در این مورد آمده «برای اطمینان بخشیدن به ادامه مذاکرات، که به تعهد زمانی کاملی احتیاج دارد، کاترین اشتون گفت‌وگوها را تسهیل می‌کند و گزارش [عملکرد خود را] به طور منظم (به موگرینی) می‌دهد». هلگا اشمید و تیم دیپلماتیک اتحادیه اروپا، نیز قرار است به همکاری با اشتون ادامه دهند

منابع خبر