مجمع عمومی سازمان ملل از نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد

انتقاد مجمع عمومی سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در ایران
گویا
رادیو فردا -

مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنج‌شنبه با صدور قطعنامه‌ای، نقض حقوق بشر در ایران و کره شمالی را محکوم کرد. در  قطعنامه مربوط به ایران، که کانادا آن را پیشنهاد کرده بود، ضمن استقبال از وعده‌های دولت حسن روحانی در مورد رعایت حقوق بشر، از افزایش شمار اعدام‌ها و همچنین از ادامه برخورد با منتقدان، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران انتقاد شده است. این قطعنامه با ۸۱ رأی موافق در برابر ۳۷ رأی مخالف به تصویب رسید. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هنوز واکنشی به این قطعنامه غیر الزام‌آور ابراز نکرده‌اند

منابع خبر
مجمع عمومی سازمان ملل از نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد رادیو فردا -
انتقاد مجمع عمومی سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در ایران رادیو فردا -
قطعنامه سازمان ملل: محکومیت و استقبال از موارد حقوق بشری در ایران... بی بی سی فارسی -