باز هم اشتباه در آمار گمرک ایران

جهان نیوز - ۱۲ شهریور ۱۳۹۲

گمرک ایران با اشاره به اشتباه خود در زمینه انتشار آمار واردات خودرو در پنج ماهه نخست امسال اعلام کرد که در این مدت ۱۶ هزار و ۹۵۹ دستگاه خودرو وارد کشور شده است.

منابع خبر
باز هم اشتباه در آمار گمرک ایران جهان نیوز - ۱۲ شهریور ۱۳۹۲
باز هم روسیه؛ باز هم قهرمانی فرهیختگان - ۱۲ شهریور ۱۳۹۲
باز هم اشتباه در آمار گمرک ایران! تابناک - ۱۲ شهریور ۱۳۹۲
باز هم اشتباه در آمار گمرک ایران! آفتاب - ۱۲ شهریور ۱۳۹۲