گزارش تصویری/ برداشت توت فرنگی

برداشت توت فرنگی (عکس)
عصر ایران
الف - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

منابع خبر
برداشت توت فرنگی (عکس) عصر ایران - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
گزارش تصویری/ برداشت توت فرنگی الف - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲