افزایش قتل با سلاح سرد در تهران

آفتاب -

آفتاب: روزنامه خراسان نوشت:

سرپرست دادسرای جنایی تهران، از افزایش قتل های ارتکابی به وسیله سلاح سرد وخرید و فروش آزاد این سلاح ها به خصوص در تهران خبر داد.

قاضی فخر الدین جعفر زاده گفت: بیشترین قتل های ارتکابی با سلاح های سرد به خصوص با چاقو در تهران به وقوع می پیوندد و تحت تاثیر عواملی چون افزایش جمعیت و مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم است.

وی ادامه داد: وسیله ارتکاب جرم تاثیری در میزان مجازات افراد ندارد؛ یعنی چه با سلاح های سرد کسی را به قتل برسانند یا روش های دیگر هیچ تفاوتی در مجازات این افراد وجود ندارد و قانون گذار صرفا برای نگهداری این گونه اسلحه های سرد مجازاتی جز آنچه در ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تظاهر یا قدرت نمایی است پیش بینی نکرده است.

منابع خبر
افزایش قتل با سلاح سرد در تهران آفتاب -
افزایش قتل با سلاح سرد در تهران جهان نیوز -
افزایش خرید و فروش سلاح سرد در تهران کلمه -
افزایش قتل با سلاح سرد در پایتخت تابناک -
افزایش قتل با سلاح سرد در پایتخت آفتاب -
افزایش قتل با سلاح سرد در تهران پیک ایران -
افزایش قتل با سلاح سرد در پایتخت عصر ایران -
افزایش قتل با سلاح سرد در پایتخت باشگاه خبرنگاران -